1800 rodzin marnotrawi środki z 500+

Bartosz Marczuk wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej poinformował, iż prawie 1800 rodzin otrzymuje świadczenie 500+ w formie innej niż pieniężna.
Podczas konferencji „Polska przyszłości” wiceminister poinformował, że rodziny te w nieodpowiedni sposób wykorzystywały przekazywane im środki. Aktualnie otrzymują świadczenie w formie rzeczowej lub opłacane są usługi. Biorąc pod uwagę, iż świadczenie 500+ pobiera ponad 2,5 mln rodzin zdaniem wiceministra odsetek ten jest niewielki.
Ponadto jak przewiduje Bartosz Marczuk program 500+ przyczyni się do zwiększenia przyrostu naturalnego. Jak twierdzi: „Doświadczenia wielu krajów pokazują, że im więcej pieniędzy wydaje się na politykę rodzinną, tym co do zasady wskaźnik dzietności jest wyższy”
Program 500+ kosztuje budżet państwa 17 mld zł rocznie.