20 procent rodaków ma problem z opłatami

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor 20 procent Polaków obawia się czy ma za co uregulować bieżące rachunki. Najczęściej dotyczy to mieszkańców: Podkarpacia, Pomorza, Warmii i Mazur. Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak komentuje: „Badani deklarują, iż mają kłopoty z bieżącymi płatnościami miesiąc w miesiąc i w dwóch na pięć przypadków przyznają, że aby pieniędzy starczyło na życie muszą odmawiać sobie wielu rzeczy”. Z danych Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor oraz Biura Informacji Kredytowej wynika, że niemal 9 proc. dorosłych Polaków ma na swoim koncie nieuregulowane w terminie m.in. rachunki za media, telefon, czynsz, alimenty czy raty kredytów i pożyczek.