3,2 mld zł nadwyżki budżetowej

Ministerstwo Finansów poinformowało, iż nadwyżka budżetowa po wrześniu 2018 r. wyniosła 3,2 mld zł. W okresie od stycznia do września dochody wyniosły 272,9 mld zł (76,7 proc. planu), a wydatki 269,7 mld zł (67,9 proc. planu). Jak podaje ministerstwo „wysokie dochody z podatku PIT i CIT wynikają z dobrej sytuacji na rynku pracy oraz wysokich wpłat podatku od osób prowadzących działalność gospodarczą w związku z dobrą koniunkturą gospodarczą. Ponadto wysokie dochody z podatku CIT związane są również z działaniami podejmowanymi w celu uszczelnienia systemu podatków dochodowych”
Wzrost dochodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego odnotowano w ramach niżej wymienionych podatków:
– dochody z podatku VAT były wyższe o 4,7 proc. rdr (tj. ok. 5,5 mld zł),
– dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były wyższe o 5,1 proc. rdr (tj. ok. 2,6 mld zł),
– dochody z podatku PIT były wyższe o 13,9 proc. rdr (tj. ok. 5,2 mld zł),
– dochody z podatku CIT były wyższe o 16,6 proc. rdr (tj. ok. 3,7 mld zł),
– dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były wyższe o 3,9 proc. rdr.