500+ również dla bogatych

Minister Elżbieta Rafalska poinformowała, iż ministerstwo nie planuje wdrażania kryterium dochodowego w programie 500+. „Nie wprowadzamy dodatkowego kryterium dochodowego w programie „Rodzina 500 plus”. To program o charakterze powszechnym, bez kryterium dochodowego od drugiego dziecka – powiedziała. Wiceminister MRPiPS Bartosz Marczuk odnosząc się do wcześniejszych doniesień o wprowadzeniu kryterium wylicza: „Przyjmując, że to kryterium wynosiłoby 5 tys. złotych na osobę – to jest dużo, ale nie ekstremalnie – oszczędność dla budżetu wyniosłaby około 81 mln złotych. Wzrosłyby za to koszty administracyjne, bo zarobki wszystkich osób zgłaszających się do programu musiałyby być sprawdzane. Z naszych szacunków wynika, że te koszty wyniosłyby 76 mln złotych. To oznacza de facto 5 mln złotych oszczędności. W skali programu, który kosztuje 23,8 mld złotych, to bardzo niewielka kwota”