Alior Bank udzielił największej na rynku gwarancji rolnej na zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego

Alior Bank wprowadza dla klientów z sektora agro możliwość zabezpieczenia gwarancją rolną kredytu inwestycyjnego do 80 proc. jego wartości. Jest ona udzielana bezpłatnie w ramach Funduszu Gwarancji Rolnej utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a jej maksymalna wartość wynosi 10 mln zł.

W styczniu br. udzieliliśmy pierwszej gwarancji rolnej, która okazała się jednocześnie najwyższą na rynku. Gwarancja w wysokości prawie 5 mln zł stanowi zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego w wysokości 6,8 mln zł na zakup specjalistycznego sprzętu do chowu kur. Staramy się systematycznie rozszerzać naszą ofertę o nowe usługi dopasowane do potrzeb przedsiębiorstw z różnych branż. Gwarancję rolną kierujemy do rolników i przetwórców, którzy poszukują finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej, a nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń. Dzięki temu rozwiązaniu ta grupa klientów może realizować nowe cele biznesowe – mówi Aleksandra Podobińska-Durka, Dyrektor Działu Funduszy UE i Programów Publicznych w Alior Banku.

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z bankami komercyjnymi i spółdzielczymi tworzy wartość dodaną – razem szukamy rozwiązań, które odpowiadają na potrzeby rynku. Fundusz Gwarancji Rolnych jest pierwszym na rynku funduszem gwarancyjnym BGK przeznaczonym dla całego sektora rolno–spożywczego. Dzięki niemu rolnicy i przetwórcy mogą korzystać z gwarancji ułatwiających dostęp do kredytów inwestycyjnych oraz obrotowych – mówi Halina Wiśniewska, Dyrektor Departamentu Gwarancji i Poręczeń w BGK.

Oferta skierowana jest do klientów, którzy działają w sektorze agrobiznesu i zajmują się wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych, ich przetwarzaniem lub wprowadzaniem na rynek. Rolnicy mogą liczyć na gwarancję do 5 mln zł, a przetwórcy nawet do 10 mln zł. Za udzielenie gwarancji bank nie pobiera prowizji.

Gwarancja rolna umożliwia finansowanie inwestycji w gospodarstwo, a w przypadku przetwórców, także w rozwój marki i produktów. Ułatwia również klientom uzyskanie kredytu na zakup maszyn i urządzeń, budowę pomieszczeń, ujęć wody czy wdrożenie systemu zarządzania jakością. Oferta dostępna jest dla dwóch rodzajów kredytów – obrotowych oraz inwestycyjnych. W przypadku pierwszego umowa przewiduje pomoc publiczną i może obowiązywać do 51 miesięcy. W ramach kredytu inwestycyjnego klient może liczyć na okres gwarancji 183 miesięcy, jeśli stanowi ona pomoc publiczną lub 120 miesięcy w przypadku opcji de minimis.

Gwarancja rolna uzupełnia dotychczasową ofertę Alior Banku skierowaną do agrobiznesu, w ramach której dostępne są również rachunki bieżące oraz kredyty obrotowe i inwestycyjne.