Bank Millennium i Euro Bank jednym bankiem

Po uzyskaniu wymaganych zgód Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy obu banków oraz Komisji Nadzoru Finansowego Bank Millennium zakończył kolejny etap integracji z Euro Bankiem. Wpis fuzji prawnej w Krajowym Rejestrze Sądowym oznacza, że banki zostały formalnie połączone.

Zmiana właścicielska nie wymaga od klientów Euro Banku ani klientów Banku Millennium żadnych dodatkowych działań. Połączony bank automatycznie staje się stroną wszystkich umów z klientami Euro Banku. Wszystkie nowe umowy są od dziś podpisywane w imieniu Banku Millennium.

Dzięki połączeniu Bank Millennium zaproponuje obecnym i nowym klientom jeszcze lepszą obsługę, szerszą ofertę i kolejne innowacyjne rozwiązania. Klientom Euro Banku udostępni nowoczesny system bankowości internetowej i aplikację mobilną, a rozpoczęcie korzystania z nowych serwisów nie będzie wymagało wizyty w oddziale. Szersza oferta połączonego banku zawiera m.in. pakiety usług dla zamożnych klientów (np. Prestige), pełną obsługę rachunków i kredytów dla mikro i małych firm, szerszą paletę produktów kartowych i oszczędnościowych, w tym funduszy inwestycyjnych, MilleUrząd umożliwiający m.in. składanie wniosków w programach Rodzina 500+ i Dobry Start 300+, ubezpieczenia OC/AC i turystyczne oraz długo oczekiwane mobilne płatności BLIK i Apple Pay. Jednocześnie klienci Euro Banku będą mogli korzystać ze swoich obecnych produktów, które będą utrzymane w systemie Banku Millennium.

Kolejnym krokiem integracji będzie fuzja operacyjna, planowana na przedłużony weekend 9-11 listopada oznaczająca rebranding i migrację klientów do jednego systemu bankowego. Początek funkcjonowania połączonych banków ze wspólną ofertą produktową i obsługą klientów w jednym systemie informatycznym Banku Millennium nastąpi 12 listopada.
Wielowymiarowa integracja to ogromne przedsięwzięcie, w którym uczestniczy ponad 1 000 osób zaangażowanych w 10 tys. złożonych zadań do wykonania. Mimo, że projekt trwa już 10 miesięcy, na polskim rynku to jedna z najszybciej przeprowadzanych fuzji. By zapewnić klientom jak największy komfort i poczucie bezpieczeństwa wysłaliśmy do nich ponad 800 tys. listów i 150 tys. maili z informacjami dotyczącymi fuzji. O skali przedsięwzięcia świadczy też liczba szkoleń. W ramach projektu planujemy przeszkolić całą sieć sprzedaży – własną i franczyzy, czyli około 1 700 osób. Od kilku tygodniu, z dużą regularnością odbywają się próby generalne migracji danych w symulowanych warunkach weekendu migracyjnego – dodała Honorata Byczyńska, Dyrektor Projektu Integracji Banku Millennium. – W dniach fuzji operacyjnej w pracę 24/7 zaangażowanych będzie ponad 500 osób z banku i firm wspierających.

Bank Millennium przejął Euro Bank 31 maja 2019 r. po uzyskaniu wymaganych zgód UOKiK i KNF. 10 września br. KNF udzielenia zezwolenia na połączenie banków. Poniżej przypomnienie głównych założeń i planowanych celów transakcji.

  • Przejęcie Euro Banku jest zgodne ze Strategią na lata 2018-2020 i powinno wpłynąć na osiągnięcie współczynnika ROE na poziomie o ok 20% wyższym niż obecny, czyli mieszczącym się wśród trzech najlepszych banków w kraju.
  • Dzięki fuzji powstanie dużo większy i bardziej konkurencyjny bank, o sumie bilansowej około 100 mld złotych, zajmujący wyraźne siódme miejsce na rynku pod względem wartości aktywów, depozytów i kredytów, ze szczególnie silną, piątą pozycją w obszarze kredytów detalicznych.
  • Transakcja przyniesie 1,4 mln nowych klientów (z których około 500 tys. utrzymuje z bankiem aktywne relacje). Pozwoli to bankowi osiągnąć szóstą pozycję pod względem liczby klientów detalicznych w Polsce. Zwiększy się również zasięg geograficzny banku poprzez poprawę obecności w mniejszych miastach. Będzie to możliwe m.in. dzięki przejęciu dojrzałej sieci franczyzowej, a tym samym bardziej elastycznym kosztom dystrybucji sprzedaży.
  • Nastąpi wzmocnienie pozycji banku w obszarze kredytów konsumenckich (prawie 8% udziału w rynku) oraz utrzymanie kompetencji w obszarze funkcjonującego w Euro Banku modelu franczyzy.
  • Transakcja oznacza rentowne wykorzystanie nadwyżki kapitału i płynności Banku, co przy dzisiejszym otoczeniu niskich stóp procentowych przyniesie jeszcze więcej korzyści z połączenia.
  • Przejęcie zmniejszyło udział walutowych kredytów hipotecznych w całkowitym skonsolidowanym portfelu kredytów do poziomu około 21% (z wyłączeniem walutowych kredytów hipotecznych Euro Banku, które objęte są Umową z Société Générale dotyczącą Gwarancji i Zwolnienia z odpowiedzialności z tytułu ryzyka), z dużą szansą na zejście poniżej 20% w okresie kilku miesięcy.