Bezrobocie poniżej 6 procent

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki społecznej podaje, iż bezrobocie w czerwcu wynosiło 5,9 procent. Jest to znaczna poprawa względem maja, ale również najlepszy wynik od 1990 roku. W komunikacie ministerstwa czytamy: „Stopa bezrobocia rejestrowanego w czerwcu wyniosła 5,9 proc. i w porównaniu do maja zmniejszyła się o 0,2 pkt proc. Spadek odnotowano we wszystkich województwach. Najsilniejszy w warmińsko-mazurskim (o 0,5 pkt proc.) oraz zachodniopomorskim (o 0,4 pkt proc.)” Minister Ewa Rafalska skomentowała: „Począwszy od 1991 roku nigdy wskaźnik bezrobocia w czerwcu nie był tak niski, natomiast identyczny poziom stopy bezrobocia po raz ostatni odnotowano w listopadzie 1990 roku „