BZ WBK przejmie kolejny bank?

Jak informuj członek zarządku BZ WBK Maciej Reluga po przejęciu Deutsche Banku nie wykluczone są dalsze przejęcia: „Do tej pory zawsze mówiliśmy, że właściwie skupiamy się na wzroście organicznym, a jak będzie to z niej skorzystamy. Dzisiaj to się stało, ale podejście się nie zmienia. Jeśli pojawi się znowu coś po cenie, która jest rozsądna, to oczywiście należy taką sytuację rozważyć, ale to nie jest opcja podstawowa” Ponadto Maciej Reluga odniósł się do kwestii redukcji etatów po przejęciu Deutsche Banku: „Chcemy wykorzystać najlepsze praktyki w obydwu instytucjach. Jeśli mówimy o sieci oddziałów i widzimy, że mapka się pokrywa, to nie jest powiedziane, że oddziały jednej instytucji będą zamykane, a drugiej nie, tylko trzeba robić to tak, by była największa efektywność. I w taki sposób będziemy do tego podchodzić. Mamy założoną łączną skalę kosztów i poprawy efektywności”.