Citi Handlowy rozszerza wsparcie dla klientów o kredyt z gwarancją BGK

Citi Handlowy podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na oferowanie klientom kredytu z zabezpieczeniem do 80 procent jego wartości, zwiększając swoje wsparcie dla średnich i dużych przedsiębiorstw dotkniętych skutkami pandemii Covid-19.

Pakiet pomocy, będący częścią rządowego programu antykryzysowego, ma zapewnić firmom płynność finansową. Kwota gwarancji wyniesie od 3,5 do 200 milionów złotych a okres gwarancji do 27 miesięcy. Gwarancjami będą mogły być zabezpieczone kredyty zawierane od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020. Program skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających zdolność kredytową. Klienci Citi Handlowy już mogą składać w banku wniosek o skorzystanie z tej oferty.

– Jedną z głównych ról, jakie mamy dziś jako bank do wypełnienia, jest pomoc naszym klientom zachować płynność i nawigować biznesem w tym bezprecedensowym czasie – powiedział Prezes Zarządu Citi Handlowy Sławomir S. Sikora. – Dzięki zapewnionej przez nasz bank sprawnej dystrybucji rządowego pakietu pomocowego, firmy uzyskają łatwiejszy dostęp do bieżącego finansowania obrotowego i tym samym wsparcie w stawianiu czoła skutkom zablokowania gospodarek w reakcji na Covid-19.

– Cieszę się, że Citi Handlowy szybko dołączył do grona kilkunastu banków, poprzez które będziemy udzielać wsparcia płynnościowego średnim i dużym firmom. Kondycja sektora przedsiębiorstw ma bezpośredni wpływ na stan naszej gospodarki. Działając wspólnie jako sektor bankowy na rzecz utrzymania działalności wielu małych i dużych biznesów, przyczynimy się do szybszego wyjścia z kryzysu – powiedziała Prezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego Beata Daszyńska-Muzyczka.

Umowa z BGK jest jednym z wielu działań, podejmowanych przez Citi Handlowy w czasie kryzysu wywołanego epidemią, mających wspierać klientów i pomóc im w zaspokojeniu krótko- i długoterminowych potrzeb. Małe i średnie firmy mogą już od jakiegoś czasu korzystać z innych form pomocy dostępnych w banku opartych na gwarancji BGK de minimis. Klientom bankowości instytucjonalnej bank umożliwia m.in. zmianę harmonogramu płatności lub warunków kredytowania i finansowania. Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych dopuszczają możliwość prolongaty 3 kolejnych rat miesięcznych, kapitałowych bądź kapitałowo-odsetkowych, z opcją wydłużenia o kolejne 3 miesiące na podstawie kolejnego wniosku klienta. Możliwe jest również odnowienie aktualnego finansowania obrotowego, któremu przypada obecnie termin spłaty, na okres do 3 miesięcy na dotychczasowych zasadach po decyzji grupy roboczej.

CITI