Citi Handlowy wdraża rozwiązania pomocowe dla klientów, w tym zawieszenie rat

Citi Handlowy wdrożył rozwiązania, mające pomóc klientom, których dotknęły skutki epidemii wirusa Covid-19. Klienci indywidualni banku mogą złożyć wniosek o zawieszenie rat kredytowych, mikroprzedsiębiorstwa oraz klienci instytucjonalni mogą ubiegać się o zmianę harmonogramu spłat lub warunków kredytowania.

Klienci indywidualni mogą wnioskować o przesunięcie spłaty raty kapitałowo-odsetkowej w przypadku pożyczki gotówkowej oraz kredytów zabezpieczonych na okres do trzech miesięcy. W odniesieniu do karty kredytowej, będą mieli możliwość zawieszenia spłaty kwoty minimalnej. Pomoc będzie udzielana klientom po wypełnieniu przez nich prostego wniosku, zawierającego deklarację o pogorszeniu sytuacji finansowej w związku z panującą epidemią.

– Epidemia koronawirusa to dla polskiej gospodarki największe wyzwanie od dziesięcioleci. W takim momencie troska o pracowników i klientów jest naszym priorytetem i obowiązkiem. W odpowiedzi na trudności, w których mogli znaleźć się nasi klienci, chcemy wprowadzić rozwiązania pomagające im ustabilizować sytuację finansową – powiedział prezes banku Citi Handlowy Sławomir S. Sikora.

Propozycje banku Citi Handlowy są częścią skoordynowanych działań sektora finansowego, pod egidą Związku Banków Polskich. Instytucje finansowe wypracowały zarysy planu pomocowego, realizowanego przez indywidualne banki we własnym zakresie, odpowiadającego na możliwe problemy Polaków ze spłatami swoich zobowiązań.

Mikroprzedsiębiorcy będą mogli skorzystać z trzymiesięcznej karencji w spłacie kapitału, zwieszenia płatności rat kapitałowo-odsetkowych czy przedłużenia terminu zapadalności kredytu (jeżeli okres odnowienia przypadnie do końca czerwca 2020). Klienci w restrukturyzacji będą mieli możliwość obniżenia raty kapitałowo-odsetkowej poprzez zastosowanie obniżonego oprocentowania przez maksymalnie 12 miesięcy.

Klientom bankowości instytucjonalnej bank umożliwia zmianę harmonogramu płatności lub warunków kredytowania i finansowania. Niezbędny jest w tym przypadku wniosek klienta o dokonanie zmiany warunków. Decyzje w zakresie wniosków klientów podejmowane będą w trybie przyspieszonym przez specjalnie do tego powołaną grupę roboczą. Rozwiązania dla klientów instytucjonalnych dopuszczają możliwość prolongaty 3 kolejnych rat miesięcznych, kapitałowych bądź kapitałowo-odsetkowych, z opcją wydłużenia o kolejne 3 miesiące na podstawie kolejnego wniosku klienta. Możliwe jest również odnowienie aktualnego finansowania obrotowego, któremu przypada obecnie termin spłaty, na okres do 3 miesięcy na dotychczasowych zasadach po decyzji grupy roboczej.