Co zrobić gdy bank odrzuca Twoją reklamację?

Główny Analityk Expander Advisors Jarosław Sadowski zachęca aby na bieżąco śledzić historię swojego rachunki i rozmawiać z przedstawicielami banku jeżeli się z czymś nie zgadzamy lub czegoś nie rozumiemy. Warto również składać reklamację, a w przypadku jej nieuznania złożyć skargę do Rzecznika Finansowego lub UOKiKu bądź sądu polubownego przy KOmisji Nadzoru Finansowego. Do rozstrzygania sporów między bankiem a klientem powołany jest również Bankowy Arbitraż Konsumencki działający przy Związku Banków Polskich. Jak informuje Jarosław Saodwski „W Polsce jest kilka instytucji, które wspierają konsumentów w kryzysowych sytuacjach. Ale w praktyce, nierzadko wystarczają negocjacje z samym bankiem. Należy pamiętać, że w jego interesie jest utrzymanie jak najlepszych relacji z klientami i dbanie o własny wizerunek. Z tego względu, nawet jeśli instytucja finansowa nie zgadza się z nabywcami usług, to czasami ostatecznie wycofuje się ze swoich wcześniejszych decyzji. Dlatego, tak ważne jest, aby nie zniechęcić się po odrzuceniu pierwszej reklamacji. Zdarza się również tak, że to nie bank, a my sami jesteśmy winni tego, że ponosimy niepotrzebne, dodatkowe koszty. Klienci zapominają o tym, iż założyli dodatkowe, płatne konto lub kartę kredytową. W takim przypadku, naliczana przez wiele miesięcy należność wraz z odsetkami może urosnąć na przykład do kilkuset złotych. Dlatego, tak ważne jest pilnowanie porządku w swoich finansach”