Coraz mniej placówek bankowych

Komisja Nadzoru Finansowego podała, iż w czerwcu br. banki zamknęły łącznie 132 placówki co jednocześnie spowodowało zmniejszenia zatrudnienia o 381 osób. Natomiast w ciągu ostatniego roku pracę w sektorze bankowym straciło prawie 4000 osób. Na koniec czerwca 2017 roku banki zatrudniały ok 166 tys. osób. Dla porównania w roku 2008 w branża bankowa dawała zatrudnienie 181 ty. osób. Należy jednak pamiętać, że rok 2008 był rokiem kredytowego boomu, pojawiały się również nowe placówki, a co za tym idzie nowe miejsca pracy. Na rynek weszły równie Alior Bank oraz Allianz Bank.
Na koniec czerwca br. sieć oddziałów własnych liczyła 6767 placówek czyli o 102 mniej niż miesiąc wcześniej. Na spadek liczby placówek mają również wpływ preferencje klientów. Coraz więcej konsumentów korzysta z bankowości elektronicznej i nie odwiedza placówek. Dodatkowo banki instalują również urządzenia samoobsługowe, które zastępują pracę ludzką m.in. bankomaty, wpłatomaty, kasy samoobsługowe.
Dodatkowo należy zwrócić również uwagę na liczne fuzje i przejęcia. Po każdej fuzji likwidowane są dublujące się departamenty w centralach i placówki.