Dzięki 500+ spłacili zadłużenia

Jak wynika z badania BIG InfoMonitor oraz BIK środki z 500+ pozwoliły prawie co trzeciej rodzinie na spłatę zaległych długów lub zmniejszenie zobowiązań. Również jedna trzecia dzięki 500+ nie musiała takich zobowiązań zaciągać. Ok 10% rodzin korzystających z programu dzięki dodatkowym środkom zwiększyła swoją zdolność kredytową i zaciągnęła zobowiązanie w banku. Sławomir Grzelczak, prezes BIG InfoMonitor informuje, iż: „Wraz uruchomieniem programu 500+ zmniejsza się odsetek niesolidnych dłużników z zaległościami na niższe kwoty, do 2 tys. zł, które stosunkowo najszybciej można zwrócić w efekcie korzystania z programu”.
Prawie 75% ankietowanych zaznacza, iż otrzymywane środki przeznaczane są w pierwszej kolejności na ptrzeby dziecka, z kolei 25% deklaruje, iż wykorzystuje je na potrzeby całej rodziny. Tylko w 2% przypadków środki wykorzystywane są przez rodziców, a nie dzieci.