Edukacja finansowa młodych Polaków – Zetki czują się pewnie, zarządzając finansami osobistymi

Pokolenie Zet (18-25 lat) deklaruje, że czuje się pewnie, zarządzając finansami osobistymi. Jednocześnie, aż 55 proc. z nich twierdzi, że nigdy formalnie nie byli edukowani, ani nie uczestniczyli w szkoleniach na ten temat.

Młode pokolenie dobrze czuje się w świecie finansów osobistych. Jak pokazują wyniki badania Ipsos MORI przeprowadzonego na zlecenie grupy International Personal Finance, do której należy Provident Polska, zaledwie 7 proc. Polaków w wieku 18-25 lat przyznaje się do braku poczucia pewności w sferze zarządzania finansami osobistymi. Wśród przedstawicieli pokolenia Zet przeważają osoby, które pozytywnie oceniają swoje kompetencje – aż 51 proc. deklaruje, że dzięki tym umiejętnościom dość pewnie gospodaruje swoimi pieniędzmi, a aż 12 proc. czuje się bardzo pewnie w obszarze finansów osobistych.

Edukacja wpływa na nasze finanse

Jak pokazują wyniki badania, Zetki nie zawsze mają dostęp do rzetelnej i sprawdzonej wiedzy na temat zarządzania finansami. Aż 55 proc. z nich twierdzi, że nigdy nie odbyło szkoleń w tym obszarze. Z tego typu edukacji skorzystało 40 proc. młodych Polaków. Wiedzę w zakresie finansów najczęściej zdobywali w szkole – zadeklarowało tak 20 proc. respondentów. Zaledwie 13 proc. w zajęciach na ten temat uczestniczyło na uczelniach, a 6 proc. zostało przeszkolone w pracy.

– Nawet już podstawowa edukacja pozytywnie wpływa na to jak radzimy sobie z kwestiami finansowymi i dobrze by była to nauka początkowo oparta na teorii, nie na własnych błędach. Z badania wynika, że 85 proc. osób, które doświadczyły edukacji z tego obszaru deklaruje, że czuje się pewniej w świecie finansów i efektywniej gospodaruje swoimi funduszami – podkreśla Anna Karasińska, ekspert ds. badań rynkowych w Provident Polska. – Można zauważyć, że respondenci wyżej cenią wiedzę, którą zdobyli w ramach edukacji niż przez inne, późniejsze doświadczenia np. już w trakcie kariery zawodowej. Znaczna większość (88 proc.) osób, które z treningiem finansowym spotkały się już w szkole lub na uczelni, przyznaje, że zdobyta wiedza i umiejętności pomagają im w codziennym zarządzaniu osobistymi finansami. Im późniejsza edukacja, tym odsetek ten jest mniejszy.  Być może trudniej nam w późniejszym wieku zmienić już swoje nawyki – dodaje Anna Karasińska.

Młodzi są zainteresowani edukacją finansową

Przedstawiciele pokolenia Zet, którzy nie mieli do czynienia z formalną edukacją finansową, chcieliby nadrobić wiedzę z tego zakresu. 57 proc. osób z tej grupy jest zainteresowanych szkoleniami dotyczącymi zarządzania finansami osobistymi lub domowym budżetem. Zaledwie 18 proc. zdecydowanie nie chce poszerzać swojej wiedzy w formalny sposób, a 25 proc. nie potrafiło określić, czy takie szkolenie jest im potrzebne.

Wśród respondentów większym zainteresowaniem cieszy się temat finansów osobistych. W tym obszarze chęć szkolenia deklaruje 43 proc. badanych, którzy nie spotkali się wcześniej z formalną edukacją na temat zarządzania pieniędzmi. Jedna na trzy osoby wyraziła zainteresowanie szkoleniami z zarzadzania domowym budżetem.

Ponad połowa polskich Zetek wciąż nie została przeszkolona w zakresie zarządzania własnym budżetem, co może mieć negatywne przełożenie na podejmowane przez nich decyzje finansowe. Jednocześnie, młodzi, którzy brali udział w zajęciach z edukacji finansowej, doceniają ich wpływ na praktyczne umiejętności gospodarowania pieniędzmi. To pokazuje, że działania skierowane do tego pokolenia są niezwykle potrzebne – podkreśla Małgorzata Domaszewicz, kierownik ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Provident Polska. – Provident od 2016 roku prowadzi projekt edukacyjny Co z tym hajsem?!, w którym na temat codziennych decyzji finansowych wypowiadają się youtuberzy, będący w wieku swoich odbiorców i doskonale rozumiejący wyzwania, przed którymi staje pokolenie Zet – dodaje Małgorzata Domaszewicz.

*************

O badaniu:

Raport Financial Wellbeing jest opracowywany na podstawie wyników ankiety online przeprowadzanej przez Ipsos MORI na zlecenie Grupy IPF w siedmiu krajach, tj. w Czechach, na Węgrzech, w Meksyku, Polsce, Rumunii, na Litwie i w Hiszpanii. Ipsos MORI przeprowadziło ankietę na reprezentatywnej próbie kwotowej 3 500 osób dorosłych w wieku od 18 do 25 lat, czyli wśród 500 osób na każdym z rynków. Z próby kwotowej obejmującej osoby dorosłe między 18 a 25 rokiem życia wyodrębniono grupy ankietowanych w podziale na płeć, region geograficzny i status zawodowy (osoba pracująca lub ucząca się). Dane ankietowe zostały skorygowane, aby odzwierciedlić faktyczny rozkład wśród tej populacji w każdym kraju. Ankieta została przeprowadzona między 29 marca a 15 kwietnia 2019 r. przy zastosowaniu metodologii online.

 

media-provident.pl