Ewa Łuniewska Przewodniczącą Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu

Ewa Łuniewska, Prezes Zarządu ING Lease (Polska), została wybrana na stanowisko Przewodniczącej Komitetu Wykonawczego Związku Polskiego Leasingu. Po raz pierwszy, w 26-letniej historii polskiej organizacji leasingowej, to stanowisko zostało powierzone kobiecie.

 

Związek Polskiego Leasingu to organizacja reprezentująca 90 proc. rynku leasingu w Polsce i skupiająca 29 podmiotów. Związek zrzesza głównie firmy leasingowe, ale także firmy i organizacje związane z rynkiem wynajmu pojazdów. Komitet Wykonawczy, w którego skład wchodzą Przewodnicząca oraz siedmiu Wiceprzewodniczących, odpowiada za strategię i działania w różnych obszarach związanych z branżą leasingową w Polsce.

Ewa Łuniewska, współpracuje ze Związkiem Polskiego Leasingu od 2017 roku, kiedy dołączyła do Komitetu Wykonawczego i razem z Marcinem Balickim, prezesem Millennium Leasing, zainicjowała działalność grupy roboczej, koncentrującej się na digitalizacji branży leasingowej. W nowej roli będzie reprezentować związek wobec instytucji i partnerów zewnętrznych na rynku krajowym, zajmować się transformacją statutową Związku Polskiego Leasingu, jak również nadzorować komunikację zewnętrzną i wewnętrzną organizacji.

Komitet Wykonawczy ZPL wypracuje w najbliższym czasie nowe ramy strategiczne organizacji. Zależy nam na tym, aby dobrze reprezentować całą branżę leasingową, która odgrywa kluczową rolę w polskiej gospodarce. Mamy wiele wspólnych priorytetów obejmujących digitalizację procesów leasingowych, aktywne uczestnictwo w tworzeniu ram prawnych, a nawet tworzenie wspólnych platform – powiedziała Ewa Łuniewska.

Spółka ING Lease od lat jest aktywnym członkiem Związku Polskiego Leasingu i oprócz reprezentacji w Komitecie Wykonawczym, posiada również swoich przedstawicieli w grupach roboczych: Grupy ds. digitalizacji, Grupy ds. rozwiązań prawnych, Grupy ds. rynku motoryzacyjnego, Zespołu ds. przeciwdziałania fraudom. Przedstawiciele ING Lease w ramach Grupy ds. digitalizacji organizują coroczną konferencję E-leasing Day – poświęconą tematyce nowoczesnych technologii, rozwiązań cyfrowych, narzędzi i dobrych praktyk sprzyjających digitalizacji.