Głosowa obsługa aplikacji PeoPay już dostępna

Bank Pekao S.A. jako jeden z pierwszych banków w Polsce umożliwia swoim klientom głosową obsługę aplikacji. Od teraz użytkownicy PeoPay szybko i wygodnie sprawdzą stan konta, wygenerują kod BLIK czy zlecą przelew w systemie Android. A wszystko to za pomocą Asystenta Google.

Wystarczy wypowiedzieć frazę ”OK Google” lub przytrzymać dłużej przycisk ekranu głównego, a Asystent Google będzie gotowy do użycia. Funkcje obsługi głosowej są dostępne na ekranie głównym urządzenia przed zalogowaniem do aplikacji mobilnej. Używając swojego głosu i odpowiedniej komendy użytkownik może od teraz wywołać wybrane funkcje w PeoPay i zostać przekierowany do odpowiedniego ekranu w aplikacji.

Po wypowiedzeniu komendy „OK Google, wyszukaj saldo w PeoPay” użytkownikowi pokaże się ekran główny aplikacji z wyświetlonymi podstawowymi informacjami na temat rachunku.

Podobnie jest w przypadku wygenerowania nowego kodu BLIK. Wystarczy wypowiedzieć do telefonu frazę „OK Google, wyszukaj BLIK w PeoPay”, a aplikacja sama uruchomi się na ekranie z nowym kodem BLIK, który tak jak w przypadku tradycyjnej obsługi będzie widoczny przez dwie minuty.

Dzięki głosowej obsłudze aplikacji mobilnej, użytkownik może również szybko przejść do formatki przelewu. Wypowiadając „OK Google, wyszukaj przelew w PeoPay”, przejdziemy do ekranu z przelewami i doładowaniami, a dzięki frazie „OK Google, wyszukaj przelew na numer telefonu w PeoPay”, klient zostanie błyskawicznie przeniesiony na odpowiednią formatkę w PeoPay i będzie mógł wykonać przelew na numer telefonu.

Analogicznie działa funkcja „OK Google, wyszukaj przelew między rachunkami w PeoPay”, dzięki której szybki przelew pomiędzy swoimi rachunkami w Pekao nie był jeszcze tak prosty. Wystarczy odpowiednia komenda i przy pomocy Asystenta Google użytkownikowi wyświetli się formatka przelewu na rachunek własny.

Szukanie numeru telefonu do banku zawsze zabiera cenny czas, ale dzięki komendom „OK Google, zadzwoń do Pekao w PeoPay” i „OK Google, wyszukaj infolinię w PeoPay” Asystent sam uruchomi odpowiedni ekran w aplikacji z numerem kontaktowym do banku.

Obsługa głosowa aplikacji PeoPay z wykorzystaniem Asystenta Google jest dostępna na urządzeniach z systemem Android, a niektóre funkcje wymagają zalogowania się do aplikacji.

 

Bank Pekao S.A., założony w 1929 r., jest jedną z największych instytucji finansowych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i jednym z trzech największych banków uniwersalnych w Polsce z ok. 197 mld zł aktywów i kapitalizacją rynkową ok. 30 mld zł. Posiadając drugą co do wielkości sieć oddziałów, Bank Pekao obsługuje ponad 5,5 mln klientów detalicznych. Jako wiodący bank korporacyjny w Polsce, obsługuje co drugą korporację w Polsce. Status banku uniwersalnego opiera się na wiodącej na rynku pozycji w private banking, zarządzaniu aktywami i działalności maklerskiej. Zróżnicowany profil działalności Banku Pekao jest wspierany przez wiodący na rynku bilans i profil ryzyka odzwierciedlony w najniższych kosztach ryzyka, silnych wskaźnikach kapitałowych i odporności na warunki makroekonomiczne (jest w gronie trzech najbardziej odpornych wśród 48 banków w Europie w testach warunków skrajnych, przeprowadzonych przez EBA).

Od 1998 r. Bank Pekao jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i uczestniczy w kilku lokalnych (w tym WIG 20 i WIG) oraz międzynarodowych indeksach (w tym MSCI EM, Stoxx Europe 600 i FTSE Developed). Pekao jest jedną z najbardziej dywidendowych spółek giełdowych w Polsce na przestrzeni ostatnich 10 lat wypłacając łącznie 20 mld zł w ciągu dekady.