Inflacja znowu wzrasta

GUS opublikował dane, z których wynika, iż w kwietniu wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych zmienił się w ujęciu miesięcznym o 0,5 proc., zaś w ujęciu rocznym o 1,6 proc.
W porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, w kwietniu według GUS-u wzrosły ceny m.in. żywności i napojów bezalkoholowych (4,1 proc.), napojów alkoholowych i tytoniu (1,7 proc.), użytkowania mieszkania (2 proc.), zdrowia (1,4 proc.), edukacji (2,1 proc.), restauracji i hoteli (2,8 proc.), rekreacji i kultury (0,9 proc.) i łączności (0,1 proc.). Jak wynika z danych GUS-u, spadły natomiast ceny odzieży i obuwia (-3,8 proc.), transportu (-0,1 proc.) oraz innych towarów i usług (-0,7 proc.).