ING zadeklarował przyjmowanie wniosków o subwencje z Tarczy Finansowej PFR 2.0

ING Bank Śląski zadeklarował, że przystąpi do obsługi drugiej transzy programu „Tarcza Finansowa PFR 2.0″ dla mikro, małych i średnich firm. Rozpoczęcie przyjmowania wniosków planowane jest od 15 stycznia 2021 r.

ING będzie przyjmował wnioski o subwencje finansowe oferowane przez Polski Fundusz Rozwoju za pośrednictwem system bankowości internetowej: Moje ING dla mikro i małych firm oraz ING Business dla firm prowadzących pełną księgowość.

O subwencję będą mogły starać się firmy, które w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. lub październik-grudzień 2020 r. odnotowały spadek obrotów o min. 30% w stosunku do analogicznego okresu w 2019 roku. Przy spełnieniu określonych warunków subwencja z Tarczy Finansowej 2.0 może zostać umorzona w całości. Program jest również przeznaczony dla firm, które otrzymały subwencję z Tarczy 1.0.

Dla mikrofirm zatrudniających od 1 do 9 pracowników, które osiągnęły obrót lub sumę bilansową za 2019 r. do 2 mln euro subwencje finansowe będą wynosić 18 tys. zł lub 36 tys. zł  na zatrudnionego do maksymalnej kwoty 324 tys. zł. Ich wysokość zależna będzie od liczby pracowników i spadku obrotów.

Dla firm zatrudniających do 249 pracowników, których obrót za 2019 r. był mniejszy lub równy kwocie 50 mln euro, a suma bilansowa mniejsza niż 43 mln euro, subwencje będą zależne od prognozy kosztów i przychodów oraz straty brutto do maksymalnej kwoty 3,5 mln zł. Pokrywać one będą 70% ich strat.

Subwencje PFR trafią do przedsiębiorstw prowadzących działalność w wybranych branżach, identyfikowanych na podstawie Polskiej Klasyfikacji Działalności. Łączna wartość pomocy w ramach Tarczy Finansowej 2.0 wyniesie 35 mld zł, z czego dla mikro i MŚP trafi ok. 10 mld zł.

Udział w Tarczy Finansowej PFR 2.0 zadeklarowało 18 banków komercyjnych oraz banki spółdzielcze. Wszystkie te podmioty uczestniczyły w programie Tarcza Finansowa PFR 1.0.

Przypomnijmy, że w kwietniu br. dzięki współpracy banków, PFR, Krajowej Izby Rozliczeniowej i instytucji finansowych w bardzo krótkim czasie powstał system, który pozwolił uzyskać firmom pomoc finansową na podstawie formularza wypełnianego poprzez bankowość elektroniczną. Pieniądze były przelewane na konta przedsiębiorców najczęściej w ciągu 2 dni.