Jak będziemy oszczędzać w 2018 roku?

Deutsche Bank przeprowadził sondę wśród Polaków w zakresie preferencji i planów dotyczących oszczędzania w 2018 roku. Co ciekawe chęć oszczędzania deklaruje prawie połowa ankietowanych. Najwięcej bo aż 18% badanych ma zamiar oszczędzać na swoją przyszłą emeryturę. Dużą popularnością cieszą się również lokaty, które zajmują drugie miejsce. Z kolei ponad 11% badanych ma zamiar inwestować na giełdzie lub w fundusze inwestycyjne. Inwestycje alternatywne np. w nieruchomości zadeklarowało ponad 8% uczestników badania. Dużą popularnością cieszą się również kredyty, które wybrało 6%. Jak informuje Monika Szlosek, dyrektor bankowości detalicznej i inwestycyjnej Deutsche Bank: „Wynik badania oznacza, że z jednej strony odczuwamy poprawę w naszych portfelach,z drugiej jednak wciąż dominują postawy ostrożnościowe – w nowym roku będziemy raczej odkładać pieniądze, niż je inwestować”