Jaka jest moralność finansowa Polaków

Jak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych we współpracy z Rejestrem Dłużników BIG InfoMonitor, Ferratum Bank oraz firmą windykacyjną Lindorff „Moralność finansowa Polaków” Polacy mają skłonność do usprawiedliwania naruszania przez konsumentów norm prawnych i standardów etycznych w ponad 20% sytuacji. W badaniu wzięło udział 1000 Polaków powyżej 18 roku życia. Najczęściej jest to praca na czarno celem uniknięcia ściągnięcia długów z pensji oraz przepisanie majątku na rodzinę z tej samej przyczyny. Najmniejszą tolerancję wykazujemy w przypadku wyłudzeń kredytów czy kradzieży tożsamości.
Badani zostali poproszeni o ocenę poszczególnych nadużyć takich jak posługiwanie się cudzym dokumentem tożsamości, by uzyskać kredyt, zawyżanie wartości poniesionych szkód, by uzyskać nienależne odszkodowanie, czy przepisywanie majątku, aby uciec przed wierzycielami.
Jak twierdzi prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak „Tego typu postawy mogą mieć przełożenie na podejście do spłaty zobowiązań. Z naszego ostatniego Raportu InfoDług wynika, że bieżące zobowiązania takie jak raty kredytów, pożyczek, rachunki za media, czynsz, telefon, internet i TV, ale też alimenty i zobowiązania wobec sądów, płaci z co najmniej 60-dniowym opóźnieniem, ponad 2,4 mln osób. Ich łączne zaległości wynoszą już 55,66 mld zł”
Autorka badań prof. dr hab. Anna Lewicka-Strzałecka wyjaśnia, że „Chociaż deklarowanie przez ludzi pewnych norm i wartości w ograniczonym stopniu rzutuje na ich rzeczywiste zachowania, to może być uznane za wskaźnik moralnej kondycji rynku. Przyzwolenie dla nadużyć tworzy sprzyjające środowisko dla ich faktycznego występowania, ponieważ osoby popełniające je nie tylko nie muszą obawiać się społecznego ostracyzmu, ale mogą liczyć na swoiste wsparcie ze strony otoczenia
Z kolei zdaniem Andrzeja Rotera, prezesa KPF „Nawet drobne nadużycia w masowej skali poważnie wpływają na funkcjonowanie rynku i ograniczają jego rozwój. Wpływają też negatywnie na poziom cen produktów i usług ofertowanych przez przedsiębiorców dotkniętych zjawiskiem niskiej moralności ich klientów czy kontrahentów. Wyniki tej edycji badań nie budzą wątpliwości – moralność finansowa Polaków nie stanie się w najbliższym czasie źródłem wzrostu naszej gospodarki”