Kiedy zaczyna się ubóstwo?

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane, z których wynika, iź coraz mniej Polaków dotyka ubóstwo. W roku 2015 problem ten dotyczył 6,5% Polaków, a do roku 2016 zmniejszył się do 4,9%. Duży wpływ na poprawę bytu w wielu gospodarstwach domowych ma program 500+. W raporcie GUSu czytamy „Wpływ na obniżenie się zasięgu ubóstwa wśród gospodarstw domowych z dziećmi w wieku 0-17 lat miało w dużej mierze wprowadzenie Programu „Rodzina 500+”. Ruszył on w kwietniu 2016 roku i polega na wsparciu finansowym rodzin z dziećmi w wysokości 500 zł na drugie i następne dziecko, aż do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na status finansowy rodziny” Przypomnamy, iż w 2016 roku granica ubóstwa wynosiła 550zł na osobę, w przypadku czteroosobowego gospodarstwa domowego była to kwota 1486zł.