KNF: Ostrzeżenie dotyczące prób wyłudzenia środków pieniężnych poprzez posługiwanie się sfałszowanymi dokumentami

W związku z otrzymywanymi przez Urząd Komisji Nadzoru Finansowego sygnałami wskazującymi na próby wyłudzenia środków pieniężnych w związku z rzekomą koniecznością uiszczenia na rzecz KNF „opłaty transferowej” za umożliwienie wypłaty środków pożyczki udzielonej przez „Pierwszy Europejski Prywatny Bank Pożyczek” lub inne podmioty o innej nazwie oraz posługiwanie się przez nieznane osoby sfałszowanymi dokumentami opatrzonymi logotypem Komisji Nadzoru Finansowego – KNF, Urząd informuje, że:

    Urząd NIE JEST autorem ww. dokumentów;
    dokumenty NIE zostały sygnowane przez jakiegokolwiek pracownika Urzędu;
    do zadań Urzędu NIE należy pobieranie opłat z tytułu udzielania jakichkolwiek pożyczek przez podmioty prywatne.

W związku z powyższym Urząd prosi o zachowanie szczególnej ostrożności oraz o nieprzekazywanie żadnych środków finansowych, włącznie z opłatą za umożliwienie wypłaty środków udzielonej pożyczki, jak również nieprzekazywanie swoich danych osobowych, w tym w szczególności kopii dokumentów tożsamości.