Leasing na Klik od Pekao Leasing: wygodny sposób finansowania rozwoju firmy

Bank Pekao S.A. we współpracy z Pekao Leasing oferują swoim klientom z grupy małych i średnich firm nowe rozwiązanie – Leasing na Klik. Produkt jest dostępny zdalnie, z ograniczonymi do minimum formalnościami, umożliwiając firmom szybkie rozpoczęcie planowanych inwestycji.

Leasing jest kolejnym rozwiązaniem dla klientów MŚP (po Pożyczce Ekspresowej SMEX oraz Wielocelowym Limicie Kredytowym Tarcza na gwarancje i akredytywy), w którym Grupa Pekao nie wymaga przekazywania dokumentów finansowych. W ramach Leasingu na Klik klienci mogą skorzystać z przyznanego im prelimitu leasingowego z wkładem własnym od 0 proc. Dodatkowo w ofercie dostępne są atrakcyjne pakiety ubezpieczeń.

Grupa Pekao wychodzi z ofertą łatwo dostępnego i dopasowanego do potrzeb klienta „Leasingu na Klik”. Jesteśmy przekonani, że taka elastyczna, wygodna forma finansowania może być dobrym rozwiązaniem dla firm w okresie gorszej koniunktury i konieczności bardziej aktywnego zarządzania bilansem – powiedziała Magdalena Zmitrowicz, wiceprezes Banku Pekao odpowiedzialna za Pion Małych i Średnich Firm.

Z uwagi na rekordowo niskie oprocentowanie, atrakcyjność realizacji inwestycji firm z użyciem finansowania zewnętrznego wydatnie wzrosła. Gorsza koniunktura sprzyja ponadto licznym promocjom cenowym, mogą pojawiać się okazje zakupowe (np. w zakresie floty pojazdów), które firmy o dobrym standingu finansowym mogą wykorzystać do korzystnej kosztowo modernizacji zasobów. Uwypukliły się również potrzeby firm w zakresie umiejętnego zarządzania płynnością, którego leasing jest bardzo efektywnym narzędziem. Tym bardziej, że – z uwagi na liczne korzyści podatkowe – pozwala on jednocześnie na optymalizację kosztów działalności, która w warunkach ograniczonego popytu wyrasta obecnie na jeden z priorytetów strategicznych przedsiębiorstw.

Staramy się, aby klienci Pekao Leasing jak najmniej odczuli ekonomiczne skutki ograniczeń spowodowanych przez pandemię. Dlatego wprowadziliśmy ułatwienia w dostępie do produktów finansowych. W „Leasingu na Klik”, oferujemy przedsiębiorcom sfinansowanie niemal dowolnej ruchomości do kwoty  750 tys. zł. Dzięki przyznanym limitom nasi klienci mają szybki dostęp do leasingu. Nie wymagamy od naszych klientów nowych dokumentów finansowych, wystarczy, że złożą oświadczenie o wysokości osiągniętego zysku – powiedział Szymon Kamiński, Prezes Pekao Leasing.

Oferta Leasingu na Klik skierowana jest do wybranej na podstawie zaawansowanych metod oceny zdolności kredytowej, grupy klientów Banku Pekao. Kwota leasingu dostępna od ręki to nawet 750 tys. zł. Z Leasingiem na Klik finansowany może być zakup maszyn i urządzeń, pojazdów osobowych, dostawczych i ciężarowych czy sprzętu IT.