Miliard euro dla Ukrainy

Komisja Europejska poinformowała, że Ukraina otrzyma miliard euro kredytu z Unii Europejskiej. Środki mają być przeznaczone na wsparcie stabilizacji gospodarczej kraju, w tym poprzez reformy strukturalne i dotyczące zarządzania. Wiceprzewodniczący KE Dombrovskis powiedział: „Europa zdecydowanie wspiera Ukrainę na drodze do ożywienia gospodarczego i w prowadzonych w tym kraju reformach. Nowy program unijnej pomocy makrofinansowej pomoże Ukrainie zmniejszyć jej słabości gospodarcze i zwiększyć stabilność” . Kredyt ma być wypłacony w dwóch ratach po 500 mln euro.