Na co oszczędzają Polacy?

GFK na zlecenie Nationale-Nederlanden przeprowadziło badania „Dojrzałość finansowa Polaków 2017”. Z wyników badań wynika, że aż 82% Polaków uważa się za dojrzałych. Polacy zapytani zostali również o to, czym jest odpowiedzialność finansowa. Dla 65% przejawia się w planowaniu wydatków, a 55% sądzi, że jest odpowiedzialna ponieważ ich bieżące wydatki nie przekraczają dochodów. Niemniej tylko 64% z nas posiada oszczędności. 40% Polaków wskazuje, że brak możliwości oszczędzania wynika z konieczności wydawania pieniędzy na bieżąco, dla 40% przeszkodą są również niskie zarobki. Co ciekawe, aż 1/5 ankietowanych nie myśli jeszcze o oszczędzaniu, a 15% woli wydawać pieniądze na przyjemności niż odkładać je na przyszłość. Dla wielu z nas powodem do oszczędzania jest planowanie powiększenia się rodziny lub przyszła emerytura, ale tylko 48% ma środki odłożone na przyszłość dzieci, a na emeryturę odkłada 43% ankietowanych. Co ciekawe aż 1/3 badanych w przedziale 25-29 lat odkłada środki na emeryturę, a w przedziale 45-50 lat robi to 43%. Dla wielu z nas (42%) najważniejszą cechą dobrego produktu emerytalnego jest zwrot 100% wpłaconego kapitału.