Najbogatsze kobiety w Polsce w rankingu Forbesa

Lista najbogatszych Polaków według magazynu Forbes zanotowała spadek ilości kobiet. W tym roku w najbogatszej setce jest ich tylko 16. Dla prówniania w roku ubiegłym kobiet było o 3 więcej. Ranking tworzony jest od 14 lat i od początku jego istnienia kobiety stanowią w nim mniejszość. Na tegorocznej liście tylko dwie kobiety występują samodzielnie, pozostałe dzielą majątek razem z mężem. Aby dostać się na listę najbogatszych Polaków należało posiadać majątek o wartości conajmniej 433 mln zł. W porównaniu z zeszłym rokiem próg został zwiększony o prawie 100 mln zł.