Niskie emerytury to głównie problem kobiet

Jak wynika z analiz ZUS-u problem głodowych emerytur dotyczy głównie kobiet. Przeciętna emerytura mężczyzny wynosi 2699, 52zł, a kobiet 1614,39zł. Mężczyźni pobierają o 67 proc. wyższe świadczenie od kobiet. Dane opublikowane przez ZUS pokazują, że im wyższa kwota emerytury tym niższy udział kobiet. Tylko co dwudziesta emerytka miała świadczenie w przedziale od 3 tys. do 4 tys. zł, a niespełna 2 proc. pań otrzymywało wypłaty wyższe niż 4 tys. zł. Najbogatsi emeryci to w zasadzie tylko mężczyźni. Stanowią 85 proc. osób, które dostają z ZUS-u powyżej 5 tys. zł. Jako przyczynę takiej sytuacji ZUS wskazuje, iż kobiety przechodzą na emeryturę wcześniej, a im szybciej przechodzą tym dłuższa ich prognoza życia i wypłaty rozkładają się na większą liczbę miesięcy. A skoro mają mniej na koncie, to po rozłożeniu na więcej wypłat pojawia się znacząca różnica.