Automatyczna decyzja kredytowa dla MŚP w Alior Banku

Przedsiębiorca z segmentu MŚP może ubiegać się o finansowanie do 3 mln zł w ramach jednej automatycznej decyzji kredytowej. W pakiecie „Finansowy Biznes” może on otrzymać aż 5 różnych form finansowania w ramach jednego procesu, który został skrócony nawet do 20 minut.

Alior Bank wprowadził nową ofertę dla małych i średnich firm opartą na zautomatyzowanym procesie kredytowym. W pakiecie „Finansowy Biznes”, w ramach jednej decyzji, przedsiębiorca otrzyma aż pięć form finansowania do wyboru. Przyznana kwota może zostać podzielona na: kredyt nieodnawialny, kredyt w rachunku bieżącym, kartę kredytową, faktoring i leasing. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient może przeznaczyć środki na dowolne potrzeby związane z działalnością gospodarczą, jak np. finansowanie bieżącej działalności, sfinansowanie mniejszych inwestycji (zakupu maszyn i urządzeń, pojazdów), skonsolidować zobowiązania lub zrefinansować kredyt firmowy w innym banku.

W ramach nowej oferty dla firm zwiększyliśmy kwotę finansowania do 3 mln zł, skracając jednocześnie czas decyzji kredytowej nawet do 20 minut. Pieniądze są wpłacane na konto firmy w ciągu 24 godzin od podpisania umowy. Oferta została poszerzona o leasing i faktoring. Wnioskowanie o finansowanie zostało zintegrowane z otwarciem rachunku, zamówieniem karty i uruchomieniem dostępu do bankowości elektronicznej. Takie rozwiązanie w znaczny sposób ułatwia nowym klientom nawiązanie relacji z Alior Bankiem. Decyzję o możliwości skorzystania z naszej propozycji klient otrzymuje w trakcie jednej wizyty w banku. Dla wygody przedsiębiorców, wniosek może zostać również przeprocesowany na tablecie bankiera w siedzibie firmy klienta – Marek Sołtysiak dyrektor Departamentu Produktów Klienta Biznesowego w Alior Banku.

O pakiet „Finansowy Biznes” mogą wnioskować małe i średnie firmy: jednoosobowe działalności gospodarcze oraz spółki, których właścicielami są osoby fizyczne i które zakończyły rok obrachunkowy obejmujący okres co najmniej 10 miesięcy. Od przedsiębiorców ubiegających się o finansowanie bank wymaga uproszczonej dokumentacji rejestrowo–finansowej, m.in. ostatniej deklaracji PIT 36/36L wraz z potwierdzeniem jej złożenia w Urzędzie Skarbowym (dotyczy osób fizycznych, spółek cywilnych, spółek jawnych, spółek partnerskich), rocznych i okresowych dokumentów finansowych (księga przychodów i rozchodów lub bilans i rachunek zysków i strat), zaświadczenia o braku zaległości wobec ZUS i US.

Bank uzależnia decyzję o przyznaniu finansowania od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Szczegóły oferty są dostępne na stronie internetowej www.aliorbank.pl i w oddziałach własnych Alior Banku obsługujących klientów biznesowych.