Nowe banki na polskim rynku?

W ciąu najbliższych 2-3 lat na rynku może pojawić się nowa kategoria regionalnego banku rozwojowego. Bank miałby należeć do samorządów wojewódzkich. Ministerstwo Rozwoju wspiera tworzenie RFR czyli regionalnych funduszy rozwojowych. Na chwilę obecną RFRy powstały w sześciu województwach, z czego trzy prowadzą działalność operacyjną. Jak podaje wiceszef resortu rozwoju „- Chodzi o zbudowanie bazy kapitałowej na okres, kiedy strumień pieniędzy unijnych będzie się kurczył. Dlatego zachęcamy regionalne fundusze do korzystania z instrumentów zwrotnych.” We wrześniu tego roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy wdrożeniowej umożliwiająca smorządom tworzenie RFR. Analogicznie do KFG RFRy będą mogły budować kapitał korzystając z recyklingu instrumentów zwrotnych. Jerzy Kwieciński tłumaczy, iż: „W regionach mogą one pełnić taką rolę jak BGK na szczeblu krajowym, czyli wspierającą dla banków, w tym przypadku spółdzielczych, oraz rozwojową – poprzez finansowanie lokalnych przedsięwzięć inwestycyjnych”.
Ministerstwo planuje aby RFRy z biegiem czasu mogły przekształcić się w regionalne banki rozwojowe dające dostęp do instrumentów rynku finansowego.