Nowe rozwiązania PKO BP S.A.

PKO BP wprowadza pierwsze stanowiska samoobsługowe dzięki, którym klient samodzielnie będzie mógł założyć lokatę, wpłacić gotówkę czy wykonać przelew. Do realizacji transakcji wystarczająca będzie karta debetowa.
Stanowiska skierowane są zarówno do klientów indywidualnych jak i z sektora firmowego.
Chociaż rozwiązanie jest w fazie pilotażu po zalogowaniu się do urządzenia za pomocą karty oraz numeru PIN można skorzystać z szerokiej oferty usług: wpłaty gotówkowej na konto własne, wypłaty gotówki, przelewu między własnymi rachunkami, przelewu na dowolne konto, założenia lokaty, sprawdzenia lub wydruku salda oraz innych operacji dostępnych obecnie w bankomatach. Na dalszym etapie możliwe będzie uzyskanie pożyczki, dokonywania wpłat na obce konta oraz realizacja przelewów do urzędu skarbowego i ZUS. Dokumentacja z realizowanych transakcji będzie przesyłana na pocztę elektroniczną.
Na etapie pilotażu ze stanowisk można korzystać w Warszawie oraz Jeleniej Górze.
Jak informuje Zbigniew Jancewicz kierownik zespołu w Departamencie Sieci i Optymalizacji Procesów „Stanowiska samoobsługowe z jednej strony podnoszą komfort klientów, z drugiej optymalizują koszty funkcjonowania placówek bankowych – zmniejszają koszty obsługi klientów, obniżają niezbędne zaangażowanie pracowników w realizację operacji, dzięki czemu mogą angażować się w obsługę klientów zainteresowanych bardziej skomplikowanymi produktami”