PKO Bank Polski udostępni w bankowości elektronicznej wniosek o subwencję finansową PFR

  • PKO Bank Polski wśród banków uczestniczących w Tarczy Finansowej PFR dla Firm i Pracowników.
  • 27 kwietnia program uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń KE przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kilku dni.
  • Mikro, małe i średnie firmy będą mogły składać wniosek o subwencję finansową z PFR z pomocą systemów bankowości elektronicznej iPKO lub iPKO biznes.
  • Przy spełnieniu określonych warunków związanych z zatrudnieniem oraz prowadzeniem działalności, subwencja może podlegać zwrotowi zaledwie w 25 proc.  

Klienci PKO Banku Polskiego – mikro, małe i średnie firmy – będą mogli składać wniosek o subwencję finansową z PFR poprzez bankowość elektroniczną iPKO i iPKO biznes. Środki trafią do przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii. Maksymalna kwota subwencji zależy od wielkości przedsiębiorstwa, spadku przychodów czy liczby zatrudnionych i może wynieść nawet 324 tys. zł w przypadku mikrofirm oraz 3,5 mln zł w przypadku małych i średnich firm. 27 kwietnia program uzyskał notyfikację Komisji Europejskiej. Po technicznym wdrożeniu ostatnich zaleceń KE przyjmowanie wniosków rozpocznie się w ciągu kilku dni. Finansowanie największych firm ma charakter indywidualny i obejmuje finansowanie dłużne oraz zaangażowanie kapitałowe, a wnioski składane są bezpośrednio w PFR.

– Pandemia COVID-19 zaskoczyła cały świat i doprowadziła do spadku aktywności gospodarczej w skali nie widzianej od pokoleń. Po pierwszym etapie walki z wirusem, przechodzimy do kolejnego – poszukiwania stabilizacji w nowych warunkach. Dla gospodarki, ważnym źródłem stabilizacji będzie Tarcza Finansowa PFR o wartości 100 mld zł. PKO Bank Polski włączył się w prace nad systemem dystrybucji tych środków za pośrednictwem bankowości elektronicznej i udostępnia przedsiębiorcom możliwość złożenia wniosku o wsparcie. Mam nadzieję, że dzięki systemowi wspierającemu sprawne przekazywanie subwencji, uda się nam wspólnie ocalić więcej firm i tworzonych przez nie miejsc pracy.

– powiedział Zbigniew Jagiełło, prezes zarządu PKO Banku Polskiego

Tarcza finansowa PFR dla Firm i Pracowników to program pomocowy w ramach Tarczy Antykryzysowej, skierowany do przedsiębiorców mających problemy z płynnością finansową. 75 mld zł z programu trafi za pośrednictwem wybranych banków do mikro, małych i średnich firm w postaci subwencji finansowej. Firmy składają wniosek przez bankowość elektroniczną. Klienci PKO Banku Polskiego będą mogli złożyć wniosek w iPKO lub iPKO biznes – więcej informacji https://www.pkobp.pl/tarcza-finansowa-PFR.
Decyzję o przyznaniu subwencji, w tym o jej wysokości, podejmuje Polski Fundusz Rozwoju. Umowa jest zawierana na trzy lata, a spłata subwencji rozpoczyna się rok po jej przyznaniu i będzie rozłożona na 24 miesiące. Większa część (do 75 proc.) uzyskanego wsparcia może być bezzwrotna po spełnieniu określonych warunków, w tym kontynuowania prowadzonej działalności oraz utrzymania na niezmienionym poziomie średniego zatrudnienia w okresie 12 miesięcy.

Tarcza Finansowa dla mikrofirm

Finansowanie dla mikrofirm w postaci subwencji skierowane jest do przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 9 pracowników (bez samozatrudnionych), których roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro. Będą mogły z niej skorzystać podmioty, które zanotowały spadek przychodów ze sprzedaży o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku, w związku z COVID-19. Z finansowania będą mogły też skorzystać firmy objęte zakazem prowadzenia działalności z uwagi na restrykcje sanitarne.
Maksymalna kwota subwencji zależy od skali spadku przychodów oraz liczby zatrudnionych i wynosić może do 324 tys. zł. Wsparcie może być wykorzystane wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w szczególności wynagrodzeń pracowników, a 25 proc. na przedterminową spłatę kredytów.

Tarcza Finansowa dla małych i średnich firm

Finansowanie dla małych i średnich firm skierowane jest do firm, które nie są mikrofirmami, zatrudniających do 249 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro. Jej podstawowe zasady są zbliżone do tych, którym podlegają mikrofirmy. Główna różnica to maksymalna kwota subwencji – do maksymalnie 3,5 mln zł, co stanowi 4 proc., 6 proc. lub 8 proc. sprzedaży rocznej, w zależności od skali spadku sprzedaży.
Program zakłada również wsparcie dla największych przedsiębiorców. Ich finansowanie ma charakter indywidualny i obejmuje finansowanie dłużne oraz zaangażowanie kapitałowe, a wnioski składane są bezpośrednio w PFR. Do wykorzystania jest pula 25 mld zł.
PKO Bank Polski od początku aktywnie włącza się w działania wspierające przedsiębiorców w czasie pandemii. Najnowsze rozwiązanie wprowadzone w banku to możliwość skorzystania z Funduszu Gwarancji Płynnościowych, utworzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na pomoc dla średnich i dużych firm dotkniętych skutkami pandemii COVID-19. Dzięki umowie o współpracy z BGK, PKO Bank Polski udostępnia gwarancje o łącznej wartości 18 mld zł. Gwarancja pokrywa do 80 proc. kwoty kredytu obrotowego, a maksymalna kwota finansowania dla jednego przedsiębiorstwa objętego gwarancją wynosi 250 mln zł.
Więcej rozwiązań i porad na www.pkobp.pl/firmy/wsparcie-w-czasie-epidemii/ .