Polacy kochają karty płatnicze

Jak wynika z danych Narodowego Banku Polskiego w ostatnim kwartale 2017 roku Polacy posiadali łącznie prawie 39 milionów kart. Jest to o 2,2 mln więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. W ostatnim kwartale ubiegłego roku wartość transakcji bezgotówkowych z użyciem karty wyniosła ponad 70 mld zł. W porównaniu z ostatnim kwartałem 2016 roku jest to prawe 10 mld zł więcej. Polacy coraz chętniej płacą kartami, ale również coraz rzadziej korzystają z bankomatów. W 2017 roku ich liczba spadła do 23 tysięcy, a kwota wypłaconej gotówki wyniosła 83 mld zł podczas gdy jeszcze rok wcześniej było to 85 mld zł. W tym samym czasie liczba terminali płatniczych wzrosła o 88 tys. i 31 grudnia 2017 r. kartą można było zapłacić w 624 tys. urządzeniach akceptujących taką formę.