Polacy pozbywają się długów

Jak pokazują ostatnie statystyki gospodarstwa domowe w Polsce pozbywają się długów, zwłaszcza u rodziny i znajomych oraz pożyczek w zakładach pracy. W zamian zwiększa się zadłużenie z tytułu opłat za media, prąd i czynsz. Jak pokazują wyniki badania „Sytuacja na rynku consumer finance”, przeprowadzonego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH w II kwartale bieżącego roku, aż 55,5% gospodarstw domowych deklarowało brak zobowiązań. W roku poprzedzającym procent ten wynosił 54,7. Warto wspomnieć, że okresie wybuchu kryzysu finansowego w roku 2008 wskaźnik ten oscylował wokół 6,5 proc.
Jak twierdzi dr hab. Piotr Białowolski z Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH „Choć dane z sektora finansowego konsekwentnie potwierdzają dobrą koniunkturę w obszarze popytu na kredyt dla gospodarstw domowych i obserwowany od pewnego czasu wzrost ten jest wysoki, to jednak widoczne jest jego spowolnienie w ostatnich miesiącach. Bazując na wynikach naszych badań aktualna tendencja wzrostowa powinna utrzymać się na podobnym poziomie w najbliższych dwunastu miesiącach” Z kolei Andrzej Roter, prezes KPF ocenia, iż
” Wspólne badania KPF i IRG SGH pokazują jak ważne w ocenie zdolności kredytowej jest uwzględnienie informacji pozafinansowej, a zatem informacji z BIGów. Rosnący udział zobowiązań gospodarstw domowych wobec dostawców usług masowych, przy względnie utrzymującym się poziomie udziału zobowiązań wobec banków i instytucji pożyczkowych, jest bowiem ważnym wskaźnikiem. Ta sytuacja może także uzasadniać tezę, iż zaostrzenie przez banki czy instytucje pożyczkowe, choćby w wyniku dostosowania do ewentualnych zmian w prawie, kryteriów udzielania kredytu konsumenckiego, będącego przecież często źródłem pokrywania bieżących zobowiązań gospodarstw domowych, może spowodować rosnące problemy z jakością portfeli należności wszystkich sektorów usług masowych. To dotyczyć może m.in. spółdzielni mieszkaniowych, firm telekomunikacyjnych, dostawców wody czy prądu.”