Polacy zadłużeni w sądach

Aktualnie w rejestrze BIG InfoMonitor widnieje ponad 190 mln zł zaległości należących do 71,6 tys. dłużników sądów. Średnia zaległość to 2665zł. Zaległości wynikają z niepłacenia grzywien i kosztów sądowych, nawiązek, kar porządkowych i kwot określonych jako przepadek mienia pochodzącego z przęstepstwa. Prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak informuje, iż . „Firma pożyczkowa, bank czy np. operator telewizji kablowej przed zawarciem umowy weryfikują w rejestrach dłużników wiarygodność finansową potencjalnego klienta. I jak się okazuje często z zapytaniem o solidność płatniczą trafiają właśnie w osoby, które zapomniały rozliczyć się z sądem. Z naszych analiz wynika, że sprawdzana była wiarygodność finansowa co ósmego sądowego dłużnika”. W ciągu ostatniego roku liczba dłużników sądów zwiększyła się o 52 tys., a kwota zaległości o ok 161 mln zł. Z drugiej strony przez 24 miesiące sądy usunęły z BIG InfoMonitor długi warte 163,5 mln zł co oznacza, iż dłużnicy zapłacili 46% zgłoszonych kwot. Jak podaje BIG InfoMonitor „Na jednego dłużnika sądowego często przypada więcej niż jedna zaległość wobec wymiaru sprawiedliwości, bowiem część osób nie płaci jednocześnie np. zasądzonej grzywny, kary porządkowej jak i kosztów sądowych. Przeważnie jest to 1,4 zaległości na osobę, których średnia wartość wynosi 2 665 zł” W porównaniu z zeszyłm rokiem średnio jedno zadłużenie warte było 1512 zł. Najwyższa nieopłacona kwota z tytułu przepadku to 45 mln zł, z tytułu grzywny 7 mln zł, a najwyższe nieopłacone koszty sądowe wynoszą ok 100 tys. zł.