Polakom żyje się dobrze

CBOS opublikował dane z kwietniowego badania, z których wynika, iż 53 proc. Polaków uważa, że żyje na średnim poziomie, a 78 proc. badanych nie obawia się biedy. Podobna liczba rodaków bo aż 72 proc. ankietowanych nie obawia się przyszłości i jest zdania, że ich warunki materialne się nie zmienią. Z kolei 21 proc. badanych jest przekonanych, że w ciągu najbliższego roku ich sytuacja materialna się poprawi. Tylko 2 proc. określiło swoje warunki jako luksusowe. Jak podał CBOS „Zarejestrowane w tym roku odsetki badanych twierdzących, że żyje im się dobrze lub bardzo dobrze, oraz deklarujących całkowite bezpieczeństwo materialne są najwyższe z dotychczas notowanych. Jednocześnie najmniej respondentów, odkąd monitorujemy tę kwestię, obawia się biedy. Ponadto większość badanych jest zadowolona z warunków materialnych swoich gospodarstw domowych, a formułując prognozy na najbliższy rok ankietowani znacznie częściej przewidują poprawę swojego położenia, niż obawiają się pogorszenia”