Polskie Stowarzyszenie Bitcoin pisze list do Ministerstwa Finansów

Polskie Stowarzyszenie Bitcoin wysłało list do Ministerstwa Finansów, które domaga się zwolnienia kryptowalut z podatku od czynności cywilnoprawnych, abolicji za minione lata, a także wydania interpretacji ogólnej, według której kryptowaluty nie są prawem majątkowym. Stowrzyszenie wysłało do ministerstwa propozycje legislacyjne w zakresie opodatkowania tego typu transakcji. W liście czytamy również: „Wraz z grupą ekspertów, opracowaliśmy propozycje zmian w zakresie ustaw podatkowych”Oprócz zwolnienia kryptowalut z podatku od czynności cywilnoprawnych, Polskie Stowarzyszenie Bitcoin oczekuje także wprowadzenie zmian w przepisach o podatku dochodowym, które wyważą interesy podmiotów zajmujących się kryptowalutami oraz interesy Skarbu Państwa. Żywimy nadzieję, że nasze propozycje zyskają aprobatę przedstawicieli Ministerstwa Finansów i staną się podstawą dla powstających obecnie przepisów regulujących rynek walut cyfrowych w Polsce”