Posiadamy coraz więcej kont bankowych

Jak wynika z danych Banku Światowego opublikowanych przez „Dziennik Gazetę Prawną” coraz więcej rodaków posiada konto bankowe. Wśród Polaków powyżej 15 roku życia prawie 87% posiada konto w banku. W porównaniu z rokiem 2014 odsetek ten zwiększył się o 9 procent. Z kolei dane NBP wskazują, iż konto bankowe posiada 83% Polaków. Z roku na rok ubankowienie rośnie, głównie wśród osób starszych i najmłodszych. Nadal jednak nie dorównujemy średniej dla krajów zamożnych, do których zalicza nas Bank Światowy. Wynosi ona niemal 94 proc. – zawyżają ją m.in. kraje skandynawskie, Niemcy, Kanada i Holandia, w których konto w banku posiada niemal każdy. Blisko osiągnięcia tego pułapu są też kraje naszego regionu – Estonia i Słowenia. Polska pod względem popularności korzystania z usług bankowych plasuje się w okolicach 50. miejsca w skali świata.