Pracownicze Plany Kapitałowe od 2019 roku

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych wchodzi w życie 1 stycznia 2019 roku. Pracownicze Plany Kapitałowe to system wspierający samodzielne oszczędzanie na emeryturę. Każdy pracodawca zobligowany będzie do prowadzenia PPK. Reforma ma wejść w życie od 1 stycznia 2019, a od 1 lipca 2019 będzie obowiązywała największych przedsiębiorców (zatrudniających powyżej 250 osób), potem stopniowo obejmie kolejnych pracodawców – zatrudniających powyżej 50 osób (od 1 stycznia 2020 roku), powyżej 20 osób (1 lipca 2020), pozostałe podmioty i jednostki sektora finansów (od 1 stycznia 2021 roku). Firmy będą pośrednikami między funduszami inwestycyjnymi, a płacącymi składki. Według projektu, z wprowadzenia PPK będą zwolnione te zakłady pracy, które posiadają już utworzone Pracownicze Programy Emerytalne z udziałem pracowniczym nie mniejszym niż 25% oraz składkami w wysokości minimum 3,5%.