Prawie 10 mld zł nadwyżki budżetowej

W miesiącu kwietniu nadwyżka budżetowa wyniosła 9,3 mld zł. Jednakże Ministerstwo Finansów zaznacza, że realizacja wcześniej zaplanowanych wydatków przesunięta została na koniec roku. W czterech pierwszych miesiącach roku dochody budżetu państwa wyniosły 125,16 mld zł (35,2 proc. planu na ten rok), a wydatki 115,84 mld zł (29,2 proc. planu). Pierwsze były o ponad 8 mld zł wyższe, a drugie o 2 mld zł mniejsze niż w analogicznym okresie 2017 r. Po stronie dochodowej wyraźnie wzrosły wpływy z podatków dochodowych – PIT (o 17,9 proc. r/r, czyli ok. 2,9 mld zł) i CIT (o 15,4 proc., ok. 2 mld zł). Z kolei po stronie wydatkowej o ok. 5,5 mld zł zmniejszyła się dotacja do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.