Prawie 60 mld zł na 500+

Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej w opublikowanym opracowaniu podało, że od początku obowiązywania programu „Rodzina 500 plus” do rodzin trafiło 57,8 mld zł poinformowało w czwartek MRPiPS. Program objął 2,46 mln rodzin i 3,75 mln dzieci. „Sztandarowym programem, nie tylko kierowanego przeze mnie resortu, ale całego rządu, jest „Rodzina 500 plus. To ogromna zmiana i milowy krok w kierunku wzmocnienia prospołecznej i prorodzinnej polityki państwa” powiedziała minister Rafalska.