Provident Polska z Certyfikatem RESPECT

Provident Polska otrzymał przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Certyfikat RESPECT. Tym samym firma jest pierwszą i jak dotąd jedyną spółką spoza głównych indeksów GPW, która spełnia standardy warszawskiej giełdy w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie.

Po raz pierwszy Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie zdecydowała się rozszerzyć promowanie społecznie odpowiedzialnych firm i wyróżnić także spółki spoza głównych indeksów. Efektem tych działań jest certyfikat RESPECT, o który mogą ubiegać się spółki chcące potwierdzić spełnianie standardów GPW w zakresie biznesu odpowiedzialnego społecznie, a będące poza indeksami WIG20, mWIG40, sWIG80. Zarówno firmy ubiegające się o przyjęcie do składu RESPECT Index, jak i ubiegające się o Certyfikat RESPECT, wypełniają tę samą ankietę, w której oceniana jest odpowiedzialność spółki w trzech obszarach: ładu korporacyjnego, społecznym i środowiskowym.

Właściciel Provident Polska (Grupa International Personal Finance) zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie 27 marca 2013 r.  Akcje spółki zostały dopuszczone do obrotu na Rynku Głównym GPW pod nazwą Provident w ramach tzw. notowania równoległego. Tym samym Provident jest jedyną firmą pożyczkową, której akcje są notowane na giełdzie, a co za tym idzie, podlega obowiązkom informacyjnym.

Jesteśmy obecni w Polsce od ponad 20 lat i w tym czasie z naszej oferty skorzystały ponad 4 mln Polaków. To zobowiązuje i dlatego zasady ładu korporacyjnego i odpowiedzialność społeczna to kluczowe elementy naszego biznesu. O tym, że nie są to puste deklaracje, świadczy fakt, że pozytywnie przeszliśmy weryfikację i uzyskaliśmy Certyfikat RESPECT od GPW – podkreśla Agnieszka Kłos, prezes Provident Polska.

Od 2014 roku Provident Polska jako jedyna firma pożyczkowa przygotowuje raport społecznej odpowiedzialności biznesu. Dokument przedstawia działania na rzecz etyki, odpowiedzialnego pożyczania oraz dialogu z interesariuszami i zaangażowania społecznego. Firma regularnie podejmuje inicjatywy, które stanowią istotę społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest sygnatariuszem polskiej Karty Różnorodności od 2012 roku, czyli od początku jej istnienia w naszym kraju. W swoich działaniach firma opiera się na wdrożonym w 2013 roku Kodeksie Etycznym, będącym fundamentem działalności wszystkich spółek Grupy International Personal Finance, do której należy, a która jest notowana na londyńskiej giełdzie. W 2017 roku firma zobowiązała się także do przestrzegania zapisów Deklaracji Standardu Minimum Programu Etycznego.