Rośnie bezrobocie

Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, iż bezrobocie w Polsce w grudniu wyniosło 6,9% co oznacza jego wzrost w stosunku do listopada, w którym bezrobocie było najniższe od 26 lat. Z kolei na koniec stycznia liczba osób bezrobotnych wyniosła 1mln 133,7 tys. co stanowi wzrost o 155,3 tys. w stosunku do miesiąca wcześniejszego. Jak poinformowała minister Elżbieta Rafalska: „Tym razem nie zaczniemy tak jak zwykle, że mamy kolejny miesiąc spadku bezrobocia. Mamy bowiem wzrost bezrobocia. Według szacunków naszego resortu wzrosło ono o 0,3 pkt proc.”