Rośnie sprzedaż kredytów proekologicznych

Informacja prasowa Warszawa, 13 sierpnia2019r.Rośnie sprzedaż kredytów proekologicznych. W pierwszym półroczu 2019 r.BOŚ Bank rozwijał działalność na rynku finansowania projektów proekologicznych, dzięki czemu w jeszcze większym stopniu wzmocnił swój udział w ograniczeniu emisji CO₂w Polsce.WI półroczu2019 r.Grupa BOŚ S.A. •kontynuowała wzrost wyniku odsetkowego, wypracowując wynik półroczny na poziomie 210 mln•osiągnęła wzrost marży odsetkowej do poziomu 2,3% •odnotowała imponujące wyniki sprzedażowe –Bank udzielił dwukrotnie więcej kredytów i pożyczek niż w analogicznym okresie 2018 roku,zwiększając przy tym o 60% sprzedaż kredytów proekologicznych Skuteczna realizacja założeń Strategii Rozwoju umożliwiła osiągnięcie celów wynikających z nowego modelu biznesowego,w tym z przyjętej roli Banku w rządowych działaniach na rzecz ochrony środowiska. Wyniki I półrocza 2019 roku są na to dowodem–powiedział Bogusław Białowąs, prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska.Grupa BOŚ S.A. zrealizowała zysk netto w wysokości 44,1 mln zł a także trzeci kwartał z rzędu wypracowała rekordowy wynik z tytułu odsetek uzyskując wynik odsetkowy za pierwsze półrocze na poziomie 210mlnzł.Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zaangażowania Banku z tytułu udzielanych kredytów oraz pożyczek. W I półroczu 2019 r.zawarto nowe umowy kredytów i pożyczek na łączną kwotę 2,2 mld zł, tj.o86,8% więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku. Dzięki wdrożeniu nowego modelu biznesowego, sprzedaż w segmencie klientów instytucjonalnych wzrosła o94,3%,a w segmencie klientów indywidualnych o28,4%. Jednocześnie, realizując Strategię, stale zwiększano udział w sprzedaży kredytów na finansowanie działań proekologicznych. Kwota udzielonych kredytów proekologicznych wyniosła 929,3mlnzł i była oprawie 60 % wyższa niż w analogicznym okresie roku poprzedniego.

 

Źródło: bosbank