Rozpoczęła się apelacja frankowiczów

W Łodzi przed Sądem Okręgowym rozpoczeła się rozprawa apelacyjna kredytobiorców przeciwko mBankowi. Klienci twierdzą, że raty kredytu hipotecznego we frankach zostały pobrane nienależnie i domagają się ich zwrotu. Proces małżeństwa toczył się przed łódzkim sądem od 2015 roku do września 2017 roku. Małżeństwo wzięło kredyt w wysokości 360 tys,. zł we frankach szwajcarskich. Kredytobiorcy domagali się zwrotu ponad 62 tysięcy nadpłaty wraz z odsetkami argumentują, iź klauzule przeliczenia walutowego były abuzywne. Jak argumentuje radca prawny Mariusz Korpalski reprezentujący małżeństwo: „Dowolność banku w ustalaniu wysokości zobowiązań wobec drugiej strony przewidzianej w umowie jest nie do pogodzenia ani z zasadami dobrych obyczajów uczciwości, ani z ustawą, ani z przepisami unijnymi. W związku z tym stanowisko sądu rejonowego oceniamy, jako pomyłkę”
Orzeczenie w sprawie ma zostać wydane do 26 marca.