RPP: stopy procentowe bez zmian

Rada Polityki Pieniężnej po raz kolejny utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stan taki utrzymuje się od marca 2015 roku. Stopa referencyjna wynosi 1,5 proc., stopa lombardowa 2,5 proc., stopa depozytowa 0,5 proc., a stopa redyskontowa weksli 1,75 proc.