Rząd przyjął projekt budżetu na 2019 rok

Rząd przyjął dzisiaj projekt ustawy budżetowej na 2019 rok. Zakłada on dochody na poziomie 387,6 mld złotych oraz wydatki rzędu 416,1 mld zł, czego efektem miałoby być 28,5 mld zł deficytu.  Teraz ustawa trafi do parlamentu. Jak poinformowała minister finansów Teresa Czerwińska, dochody podatkowe zaplanowano na 359,7 mld zł, z czego blisko 180 mld zł – z VAT, 34,8 mld zł – z CIT, 64,3 mld zł – z PIT. W stosunku do wykonania w tym roku oznacza to wzrost dochodów podatkowych o 5,6 proc., a w przypadku dochodów z VAT – o 7,3 proc. Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (tzw. general government) zaplanowano na 2019 r. na poziomie 1,7 proc. PKB.