Śledztwo w sprawie PKO BP

Prokuraura Regionalna w Katowicach prowadzi śledztwo dotyczące działania zorganizowanej grupy przestępczej, której członkowie doprowadzili oddział Banku w Katowicach do niekorzystnego rozporządzenia mieniam z tytułu udzielponych kredytów obrotowych. Łączna kwota to 8 milionów 180 tysięcy złotych.
Zarzuty m.in. fałszowania dokumentów, oszustwa kredytowego i udział w zorganizowanej grupie przestępczej usłyszało dwóch zatrzymanych przez CBŚP. Działania zatrzymanych polegały na przedłożeniu podrobionych dokumentów poświadczających nieprawdę, dzięki którym udzielone zostały kredyty.
Pierwszy ze sprawców wyrządził szkodę na kwotę ok 900 tysięcy złotych. W przypadku drugiego szkoda wynosi ok 800 tysięcy złotych. Dodatkowo zatrzymany usłyszał zarzut udziału w zorganizowanej grupie przestępczej.
Prokuratura informuje, że oprócz dwójki zatrzymanych o działanie na szkodę Banku podejrzanych jest łącznie 11 osób wobec których zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze.