Stopy procentowe na niezmienionym poziomie

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowa na niezmienionym poziomie. Główna stopa referencyjna wynosi nadal 1,5 proc. Utrzymane zostały również stopy: lombardowa (2,5 proc.), depozytowa (0,5 proc.) i redyskonta weksli (1,75 proc.).