Strefa euro sprawą priorytetową

Ekonomiści BBC przewidują, iż wkrótce wszystkie kraje Unii Europejskiej, z wyjątkiem Polski będą należeć do strefy euro. Zdaniem ekonomistów BCC rząd powinien skupić siły na uniknięciu zamrożenia albo zmniejszenia dopływu środków z UE z powodu niespełniania przez Polskę kryteriów dotyczących praworządności. Dodają również, iż priorytetem dla polskiego rządy powinno być wejście do strefy euro. Do Polski będzie trafiać mniej pieniędzy z UE niż dotychczas. Według propozycji KE transfery w latach 2021 – 2027 wynieść mają 64,4 mld euro, wobec 83 mld euro w obecnej perspektywie.