Świetny wynik BZ WBK

BZ WBK w II kwartale bieżącego roku wypracował 651 mln zysku netto co daje wynik o 13% lepszy od oczekiwań. Na wynik złozyły się głównie wysokie dochody podstawowe, niższe odpisy i sprzedaż portfela złych kredytów. Dla porównania w analogicznym okresie 2016 roku wynik jest o 10% gorszy, ale lepszy aż o 44% w porównaniu z poprzednim kwartałem. Przyczyną dużych robieżności w wynikach są zdarzenia jednorazowe jak np. sprzedaż udziałów w Visa Europe w 2016 roku.
Po uwzględnieniu przychodów jednorazowych w przeszłości wynik operacyjny był najwyższy w historii. Mniej korzystnie prezentuje się spadek niskiej dynamiki wolumenów, co bank – podobnie jak konkurenci – nadrabia zwiększeniem marży odsetkowej.
Marcin Materna, dyrektor działu analiz Millennium DM ocenia „Rezultaty oceniamy jako bardzo dobre, nawet po uwzględnieniu zysków ze sprzedaży NPL. „